Saturday, June 28, 2014

மங்கலம் ஆர்.பி.நகர் கிளை சார்பாக 50 சிறிய போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டனதிருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் ஆர்.பி.நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 26.06.14 அன்று, நோன்பின் நோக்கம் என்ற தலைப்பில் 50 சிறிய போஸ்டர்கள்  ஒட்டப்பட்டன. அல்ஹம்துலில்லாஹ்...

No comments: